مسئولیت کامل اجتماعی، مساعدعت و ارتقاء احیاء مناطق روستایی
2022-08-22

در تاریخ 3 تا 4 آگوست 2022، هیئت اداره کار جبهه متحد کمیته منطقه ژیانگ ژو شهر ژوهای، استان گوآنگ دونگ به روستای فن گنگ و روستای ووچان شهر زونئی، استان گوئی ژو، برای تحقیق رفت. چن ژیانگ روی، عضو کمیته دایمی کمیته منطقه ژیانگ ژو CPC و وزیر اداره کار جبهه متحد، چن شائومی، رئیس انجمن صنعت و تجارت منطقه ژیانگ ژو و رئیس شرکت گوآنگ دونگ VTR بیوتک با مسئولیت محدود و سایرین با رهبران دولت و نماینده شرکت دو شهرستان همکاری نموده و قراردادهایی را امضاء نموده و کمک هایی اعطاء کردند.

 

عکس گروهی

در سال 2021، شهر ژوهای و شهر زونی بطور رسمی همکاری خود را با هدف رابطه مساعدت بین چین شرقی و چین غربی آغاز نمودند. به عنوان یک شرکت با درک بالایی از مسئولیت سیاسی و اجتماعی، VTR بطور فعالانه به تماس ملی پاسخ داده و بطور کامل همکاری نمود.

 
نمای مراسم امضاء و اهداء
 

در مراسم امضاء و اهداء، VTR توافقنامه مساعدت دوجانبه با روستای کیکسین، شهر تیان کیائو، روستای فنگ گنگ و روستای چوآنتو، خیابان هبا امضاء کرده و توافقنامه همکاری سه جانبه ای در رابطه با تدارکات بجای اهداء با فدراسیون خیریه زونی و شرکت توسعه محصول علم و فناوری کشاورزی گوئیژو تیان رونگ با مسئولی محدود امضاء نمود. جهت کمک بیشتر به توسعه صنعت داخلی، VTR همچنین مقدمات بیوآنزیم برای تغذیه دام را اهداء نمود.

 

مراسم امضاء و اهداء

 

توسعه صنعت گیاه macleaya cordata نه تنها می تواند راهکارهایی برای آنتی ژن جایگزین خوراک در چین باشد، بلکه به پرورش دهندگان آن در غلبه بر فقر و کسب موفقیت کمک می کند. مرکز کاشت macleaya cordata در روستای کیکسین، دهکده فنگ گنگ در دسامبر 2021 توسط VTR ساخته شد. این مرکز منطقه ای بیش از mu 300 را تحت پوشش قرار داده و افراد بومی را به کاشت macleaya cordata در بیش از mu 1،200 با به کارگیری 300 کشاورز تشویق می کند. ساخت مرکز کاشت macleaya cordata در روستای کیکسین نه تنها با تامین پایدار در بازار، بلکه با توسعه با کیفیت بالای صنعت مرتبط است و همچنین اقدام مهم و مفیدی برای تاسیس سیستم ایمنی غذایی ملی، احیاء مناطق روستایی و کاهش فقر صنعتی است. در آینده، با فرض شرایط کاشت مناسب، منطقه مرکز کاشت macleaya cordata در روستای کیکسین می شود و ممکن است به mu 8،000-10،000 توسعه یاید و انتظار می رود منجر به افزایش درآمد حداقل 800 کشاورز و ثروتمند شدن آنها شود.
 

شرکت کنندگان از مرکز کاشت Macleaya Cordata در روستای کیکسین بازدید کردند
 

هیئت اداره کار جبهه متحده کمیته منطقه ژیانگ ژو CPC و سایرین نیز از دهکده ووچوان بازدید نموده و جهت بررسی توسعه صنعتی به روستای تانگسین و اجتماع تنگ دی در شهر ژانان در ووچوان رفتند. VTR توافقنامه دوجانبه روستا-شرکتی را با روستای تانگ سین در شهر ژنان و اجتماع تنگ دی امضاء کردند.


ژوانگ مین، مدیر مرکز عملیات VTR، مبلغی را به روستای تنگسین و اجتماع تنگ دی در شهر ژنان از طرف VTR اهداء نمود

 

VTR مبالغ و کالاهایی به ارزش کل 1 میلیون یوآن در هنگام بررسی اهداء کرد. VTR در نظر دارد مبلغ 2.5 میلیون یوآن در سال جاری اهداء نماید و بیش از 12 میلیون یوآن در ساله های بعد اهداء نماید. بعلاوه، بورسیه دانشگاهی، مدارس و دفاتر روستایی در جیانگ، فارغ التحصیلان شرکت در آزمون ورودی دانشکده در مغولستان و تیانجین و پینگ شا، تحصیلات پایه در منطقه ژیانگ ژو، استان گوئیژو و سایر مناطق کم برخوردار، کارکنان داخلی دارای مشکلات مالی و غیره اهداء خواهد نمود بنحویکه بطور پیوسته جامعه را مورد پشتیبانی قرار داده و به جامعه کمک نموده و کمک هایی برای تحقق رفاه عمومی اهداء خواهد نمود.

پیشنهادات مربوطه