فعالیت های تیم سازی در سال ۲۰۲۰ با موفقیت پایان یافت.
2020-11-03

به مظور قدرت دادن به تیم استعداد یابی ، افزایش همبستگی تیمی، افزایش آگاهی سرویس به مشتریان، غنی سازی زندگی آماتوری کارمندان شرکت بیوتکنولوژی وی تی آر گواندنگ از ۱۱تا ۱۳ سپتامبر کارمندان مراکز اصلی به جزیره ژوهای دنگائو رفتند. آنها به فعالیت های تیمی که با موضوع "به جلو برو و به همبستگی توجه کن" پرداختند. رئیس هیئت مدیره آقای چن شائومی و مدیران شرکت در تمام مراحل شرکت کردند.

 


 

فعالیت های تیم سازی در "جزیره دیاموند" که در خلیج ناشا در جزیره دنگائو واقع است برگزار شد. ما حمام آفتاب گرفتیم، از نسیم دریا لذت بردیم، بر روی شن که مشرف به دریا بود قدم گذاشتیم و تحت نظارت مربیان شروع تازه ای داشتیم و نیجه خوبی برای فعالیت های تیم سازی گرفتیم. و ما در ساحل جمع شدیم و شکل "وی تی آر" که آرم جدید است را شکل دادیم. کل رویداد مکان گرم، پرشور و هماهنگ بود. ما توجهی به سن، بخش و یا عنوان نداشتیم تا بتوانیم برای یک هدف همکاری کنیم. ما بر مشکلات غلبه می کنیم، فداکاری ایثارگرانه در پیش می گیریم و همزمان با اتحاد و روحیه به هدف انسجام تیمی می رسیم.

 


 

در جلسه یادگیری دانش، پروفسور فی از بخش تاریخ دانشگاه سان یات- سن برای سخنرانی برای کارمندان با سخنرانی به عنوان "سخنرانی راجع به وضعیت بین الملل و داخلی" دعوت شده بود. از منظر "تکامل الگوی بین المللی یک ابر قدرت و چند قدرت"، " ئوپلیتیک" و "روابط چین و آمریکا"، پرفسور فی به صورت جامع در مورد وضعیت فعلی اقصادی بین المللی و داخلی و اقدامات چین برای مقابله با اختلافات فعلی تجاری بین المللی توضیحاتی داد.
 


 

بعد از درس استاد فی، رئیس هیئت مدیره وی تی آر آقای چن شائومی نظر فوق العاده ای داد. او گفت: " ۲۰۲۰ سال عجیبی است، تحت وضعیت پیچده بین المللی و داخلی همرا با کوید ۱۹ ، کل شرکت ما در تحاد صادقانه قرار دارد. ما به جلو پیش می رویم و به بحران به عنوان فرصتی برای استفاده نگاه می کنیم، بخش فروش همچنان سرعت رشد خود را حفظ می کند که هاین نتیجه سخت به دست می آید و و این نتیجه اتحاد تمام کارمندان وی تی آر است. ما در این فعالیت های تیم سازی نتیجه خوبی گرفتیم و فعالیت های آموزشی منعکس کننده انسجام تیم است و برای مرحله بعدی مفیدتر است که برای رسیدگی به مشتریان بهتر است. ما معمولا درگیر سیستم مدیریت هستیم و دچار کمبود اطلاعات در مورد "شرایط بینالمللی و داخلی" هستیم بنابراین امروز این عنوان را به منظور یادگیری انتخاب کردیم و همچنین امیدواریم که بتوانیم الگوی جهانی و رویدادهای ملی را همزمان را درک کنیم و حس کلی را تقویت نماییم. امیدواریم که این برای ما در زندگی روزمره برای تصمیم گیری بهتر و قضاوت ها مفید باشد به طوری که تجارت ما روندهای بین المللی و داخلی را بهتر دنبال کند تا ارزش بیشتری را برای مشتریان ایجاد کند.

 


 

وی تی آر به عنوان شرکتی که اهمیت خاصی در ساخت تیم استعدادیابی دارد،همیشه اهمیت زیادی به آموزش کیفیت جامع کارمندان داده است. چه در دوره دشوار راه اندازی شرکت، و یا در حال حاضر با توسعه سریع، ساخت سیستم استعدادیابی منظم و همه جانبه، تلاش برای افزایش توانایی جامع کارکنان، همیشه هدف توسعه استعدادهای بی قید و شرط شرکت است. تحت شرایط پیچیده گسترش جهانی کوید ۱۹ و بحران اقتصادی جهان، کارکنان وی تی آر اطمینان کافی دارند که تحقیقات علمی را به عنوان اولین نیروی تولیدی در نظر بگیرند و عزم ما برای توسعه بین المللی تغییر نخواهد کرد، کارمندان وی تی آر همچنان به ایجاد ارزش برای مشتریان جهانی خواهند پرداخت، توقف ممنوع!

پیشنهادات مربوطه