بیانیه
2020-11-03

به افراد و مسئولین ذیربط:

شرکت بیو تکنولوژی گواندنگ وی تی آر به منظور راه اندازی تصویر برند جدید ، کنفرانس خبری برگزار کرد. در جهت پاسخگویی به نیاز توسعه شرکت ، آرم "وی تی آر" در ۱۸ آگوست ۲۰۲۰ ثبت شده و به سبک جدیدی تغییر یافته است که در زیر مشاهده می نمایید:
  

بدینوسیله اعلام می نماییم که قرارداد با آرم قدیم وی تی آر همچنان موثر خواهد بود. از این پس، آرم جدید وی تی آر برای کلیه اسناد داخلی و خارجی، وب سایت رسمی، بیانیه ها و غیره اعمال می گردد.

با وجود آنکه آرم شرکت تغییر یافته است، روابط تجاری اصلی و تعهد خدمات بدون تغییر مانده است. محل تولید، فرآیند، تضمین کیفیت و سایر موارد وی تی آر بدون تغییر خواهد بود. وی تی آر به طور معمول و به حرفه ای ترین حالت ممکن خدمات را به شما ارائه می دهد.


با احترامات فراوان

شرکت بیو تکنولوژی گواندنگ وی تی آر

۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰

پیشنهادات مربوطه