فرهنگ شرکت

انسانگرا ، متحد ، صمیمانه

یک شرکت بدون تغذیه قرهنگی همانند یک بدن بدون روح است. وی تی آر در حال مدیریت فشرده شرکت و همچنین فرهنگ سازی است. منبع پایداری ، احترام وی تی آر به روحیه فرهنگی است.

بهار دور جدیدی برای وی تی آر است که به نشاط بی نهایت خود می بالد/ ما خود را وقف به مهندسی بیولوژیک کردیم / برای کشور و انسان ها ارزش ایجاد می کنیم/ ابتدا انسان محور هستیم/ ابتدا صداقت... هنگامیکه آهنگ الهام بخش وی تی آر هر زمان خوانده می شود ، هر کارمند وی تی آر احساس شور و اشتیاق می کند.

 

خواندن آهنگ وی تی آر و بلند کردن پرچم وی تی آر تنها نمونه ای از فرهنگ سازمانی وی تی ار است که همانند باتوم رله در دست ورزشکار است و نسل به نسل به دیگری منتقل می شود. فرهنگ عجیب شرکت ها ، روح و جوهر وی تی آر ، ریشه و روح وی تی ار است.

 

وی تی آر فرهنگ را به جلو میراند و روح را منتقل می کند. ایده های شرکت خیره کننده تر می شوند و پر از شور و نشاط هستند!

 

کارمندان وی تی آر آماده هستند تا با جسارت عمیق تر و قدم های محکم تری ایده ها و روحیه های وی تی آر را به نمایش بگذارند و با صداقت و مسئولیت از شخصیت شرکت ها محافظت نمایند. وی تی آر نام تجاری را زندگی می داند و با کیفیت، فناوری و خدمات، جامعه بین المللی را در آغوش می گیرد.

 

(۱) سکان (جهت)

ماموریت شرکت

برای وقف کردن خود به تحقیقات و کاربرد های فناوری بیولوژیکی، با محصولات و خدمات استثنایی پاسخگوی نیازهای مشتریان باشید و دائما کیفیت زندگی خود انسان را افزایش دهید.

چشم انداز شرکت

تا پیشرو ترین شرکت فناوری زیستی در جهان باشیم.

روحیه شرکتی

نوآوری، مسئولیت پذیری، ارزش، اشتراک گذاری

سبک شرکت

وقف کننده، کاربردی، فروتن، کارآمد

چشم انداز ارزش اصلی

خدمات، فناوری، صداقت، هماهنگی

 

(۲)   (پویایی)رکاب زدن

ایده های تجاری

ایجاد ارزش، جلب رضایت مشتری، در ابتدا اعتبار، عملکرد مداوم

ایده های مدیریت

مدیریت منفعت ایجاد می کند، جزئیات موفقیت را تعیین می کنند

ایده های بازاریابی

تمرکز بر تقاضا، تعهد به مشتری، بازاریابی ارزش آفرین و تاکید بر شهرت برند

ایده های خدمات

برای ارائه خدمات قلبی روزانه. رضایت مشتری استاندارد ماست.

ایده های استعدادیابی

مراقبت ، کیفیت ، فرهنگ ، عمل

ایده های نو آوری

خلاقیت=رقابت پذیری؛ تنها نوآوری مداوم می تواند پیروزی را در طول رقابت تضمین کند.

 

(۳) لنگر (امنیت)

ایده های محصول

ایده های محصول پیشرفت مداوم است.

ایده های کیفی

کیفیت تعیین کننده ارزش است. جستجوی کمال ، موضوع ابدی ماست.

ایده های ایمنی

ابتدا ایمنی، پیشگیری محوری، مهمترین و مهمترین قانون، تمرکز بر جمع کردن خرد جمعی است

ایده های تیمی

برای تشویق به کار تیمی، و پیگیری تاثیر۱+۱>۲

ایده های یادگیری

احترام به توانایی ها، استفاده از علم آموخته شده برای تمرین، یادگیری مادام العمر و تا حد بینهایت

ایده های اجرا

پاسخ سریع، همکاری، پیشرفت در مقابل مشکلات و تاکید بر نتایج